Asian Bar Bites

Cánh Gà Mắm Ruốc Mà Lại
₫145.000

Fried chicken wings with Malaysian fermented
shrimp sauce

Tôm Trứng Muối
₫155.000

Pan-seared prawns with creamy salted egg-york
sauce served with baguette slices

Vẹm Nướng Mỡ Hành
₫155.000

New Zealand mussels grilled with green onion

Mực Ngào Nước Mắm/tỏi Ớt
₫145.000

Deep-fried squid with fish sauce or garlic&
chili butter

Mắm Kho Quẹt
₫115.000

Salted caramel & dried shrimps dipping
sauce with a platter of steamed veggies

Giò Sụn Chiên Giòn
₫135.000

Deep fried pork cartilage with chili sauce

Khô Bò
₫120.000

Vietnamese Highland beef jerky

Tôm Cuốn Chả
₫145.000

Deep fried spring rolls with prawns
and minced pork

Western Bar Bites

BEEF BURGER
₫175.000

Burger bò, phô mai, sốt, bánh than tre.

COLD CUTS PLATTER
₫175.000

Cheese Platter
₫175.000

Cold Cuts & Cheese Platter
₫285.000

Mam phô mai Mám thit nguội I Mâm phô mai & thit nguội.

NACHOS
₫175.000

Bánh ngo chiên, sot bò båm, sőt phô mai, kem chua và ót
kiéu Mexico

CHICKEN WINGS
₫145.000

(BUFFALO, LEMON PEPPER, BB0, HONEY GARLIC)
Cánh gà chien sot cay buffalo, tiêu chanh, BBQ, toi
&mat ong

CHICKEN QUESADILLA
₫135.000

Bánh kep gà và rau cu kiéu Mexico

SMOKED DUCK BREAST
₫145.000

Vit xong khói cát lát mong

FISH STRIPS&CHIPS
₫165.000

Cá lát chiên gion và khoai tày

BLACKENED SEA BASS SALAD
₫185.000

Vit xong khói cát lát móng

PAN SEARED BEEF SALAD
₫185.000

Salad dau giäm den vói cá chêm hoąc thjt bò áp chào

SPICY GARLIC PRAWN
₫155.000

Tom chay toi và ot

BACON WRAPPED VEGGIES
₫135.000

Rau cú cuon thit heo muoi áp chåo

BACON SNACKS
₫105.000

Thit heo muői chiên

Vegan

Món Thuan Chay

BURGER
₫225.000

Burger làm tu dau nanh, pho mai tüu hat vó bánh than tre

NACHOS
₫195.000

Bánh ngo, phô mai tu hat, thit dau nành, kem chua tu
dau hu, cà chua, bo tròn

QUESADILLA
₫175.000

Thit dau nành, rau cù xào, phô mai tu hat, bánh bột
mi kieu Mexico, kem chua tù dậu hů, cà chua, bo trộn

Vegetarian

Món Chay

Truffle Parmesan Garlic Fries
₫105.000

Khoai tây xőc phô mai Parmesan, tói và dâu trufflo

Jalapeno Poppers
₫135.000

Ot Mexico dön pho mai chiên gion

Spinach & Artichoke Cheese Dip
₫165.000

Các loai pho mai dút lò vói nhuy hoa atisó và rau bina

Quesadilla
₫115.000

Rau cú xào gla vi và pho mai

Nachos
₫155.000

Bánh ngo chiên, sot dâu den, phô mai, kem chua và ót kiêu Mexico

Kho Quet &rau Cu Hap
₫95.000

Salted caramel dipping sauce with a mixture of steamed veggies

Mom’s Grilled Cheese Sandwich
₫175.000

Bánh mi men chua kep voi hôn hop các loai phô mai áp chäo, kèm súp cà chua

Malt Saigon

CHECK OUT OUR DRINKS MENU!

Craft beers, cocktails, wines, and others.